Nhà Xưởng Cho Thuê 2.2 USD/mét vuông

Xây Kho - Nhà Xưởng Cho THUÊ

 CHỦ ĐẦU TƯ: 0918 378 166

                                 Email: muaban22.com@gmail.com


                                               Chuẩn bị dựng khung kèo bằng xe cẩu hiện đại TADANO
Xây văn phòng nhà xưởng 

Chuẩn bị Mặt Bằng thi công


 CHỦ ĐẦU TƯ: 0918 378 166

                                   Email: muaban22.com@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến