Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2016

Nguyên nhân nước ngập toàn bộ khu vực

Hình ảnh

Nạo vét mương thoát nước.

Hình ảnh
Kiểm tra tình trạng ngập nước Trước khi nạo vét mương

Nước ngập xung quanh khu dân cư

Hình ảnh
Phát hoang cỏ và vét mương nước phía trước KDC

Cần khảo sát trên diện rông từ phía sau KDC để thoát nước tốt,

Nhà 1 trệt 1 lầu

Hình ảnh
Nhìn từ phòng khách ra ngoài.