Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2016

Xây Tháp Nước 30 khối- Khu Dân Cư Trâm Anh

Thông báo GIÁ MỚI !!!

Tiếp tục hoàn thiện sàn lầu 1 -Trâm Anh khu dân cư

Mùa Xuân Đó Có Em .

Tập kết sắt đổ sàn lầu 1.

Khẩn trương hoàn thành cốp pha lầu 1 cho kịp đổ bê tông ngày 28 TẾT-Tel 01234 821202

Bắt tay vào việc đổ sàn lầu 1 -khu dân cư Trâm Anh tel: 01234 821202

Tiến trình xây dựng khu dân cư Trâm Anh- Tel :01234 821202

Khởi công khu Trâm Anh Residence-My Hanh Nam