Khởi công khu Trâm Anh Residence-My Hanh Nam

Bước đầu tiên là đào móng đổ cột cho block nhà 16 căn tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa , tỉnh Long An.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến