Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2016

Điện lực Đức Hòa nhanh chóng sửa chữa điện cho KDC

Hình ảnh
Thay trụ điện mới bằng sắt.

Lốc xoáy trên khu dân cư

Hình ảnh
Cột điện gảy                                                                            Kéo tôn lên
Tôn bay khắp nơi

Video Sức Mạnh của Thiên Nhiên!Mái tôn bị cơn lốc xoáy cuốn phăng !

Vét mương thoát nước

Hình ảnh