Lốc xoáy trên khu dân cư

Cột điện gảy 
                                                                          Kéo tôn lên
Tôn bay khắp nơi


Video Sức Mạnh của Thiên Nhiên!Mái tôn bị cơn lốc xoáy cuốn phăng !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến