Tập kết sắt đổ sàn lầu 1.
cân sắt 


Lót panel sàn  chuẩn bị đổ bê tôngNhận xét

Bài đăng phổ biến