Khẩn trương hoàn thành cốp pha lầu 1 cho kịp đổ bê tông ngày 28 TẾT-Tel 01234 821202
Nhận xét

Bài đăng phổ biến