Nước ngập xung quanh khu dân cư


Phát hoang cỏ và vét mương nước phía trước KDC


Cần khảo sát trên diện rông từ phía sau KDC để thoát nước tốt,

Nhận xét

Bài đăng phổ biến