Buổi chiều bận rộn ở KDC TRÂM ANH VÀNG-Meeting at weekend


Mỗi chiều thứ Sáu lúc 4h, các tổ đội thi công đều báo cáo khối lượng và công việc trong tuần.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến