Họp công việc hàng ngày tại KDC TRÂM ANH VANG-Meeting Room



hàng ngày vào 7g sáng chúng tôi trao đổi công việc trong ngày, buổi chiều sẽ tổng kết đánh giá lại.



Sản xuất khung cửa tại công trình.




Một góc mặt tiền đang thi công.


Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến