Đặt cống thoát nước trên công trường KDC TRÂM ANH VÀNG


Cống phi 400
 Miệng hố ga
 Lắp đặtXây chân đế cho cống
Đào đất xây chân đế và đặt cống lên .

Nhận xét

Bài đăng phổ biến