Nền gạch sụt lúnDù nền lót gạch hoàn toàn mới, nhưng do sự cẩu thả , vô tâm của một vài người thợ đã làm cho nền sụt lún dù chưa đưa vào sử dụng ! Đây cũng là bài học cho người chịu trách nhiệm Giám sát xây dựng rút kinh nghiệm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến