Chuẩn bị Đổ Đà KiềngVừa Xong các lổ cột, tiến hành đổ đà kiềng


Nhận xét

Bài đăng phổ biến