Làm đường, đoạn từ ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng qua ranh giới xã Hòa Khánh Đông
Nhận xét

Bài đăng phổ biến