Trang trại Mới tên Khu Căn cứ, có giám đốc mới là anh Phoan, sẽ phụ trách chăm sóc và phát triển đàn bò từ anh Tho chuyển giao lại. Ngoài ra anh Phoan còn lo trồng trọt một số cây trồng tại đây.

Nhận xét